Daftar Juara Latber Rutin ABA KURA JAYA, Ronggolawe Nusantara DPC Nganjuk

80
CUCAK HIJAU, MASIH MENJADI PUJANGGA YANG SELALU IKUT SERTA MERAMAIKAN LATBER RUTIN ABA KURA JAYA

Berikut daftar juara Latber Rutin ABA_KURA JAYA. Senin, (08/04/2019).

BALIBU A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 PORI VALENZIO SEMAMPIR
2 CELSI NANDO GLADIATOR
3 PILOT MR AK SANCER SF
4 NN NN NN
5 NN NN NN
CUCAK HIJAU A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 DENZO DINO SM BC
2 HULK JHONI KEDUNGSARI
3 ARJUN SUNARI DLBC
4 NN NN NN
5 NN NN NN
LB DEWASA A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 MILKA DINO SM BC
2 WEWE MUKIDI PLBC
3 AMBASADRO MR INDRA YONG SF
4 SF NN NN
5 NN NNN NN
BALIBU A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 RAJA HUTAN INDRA PLBC
2 ARJUNA MR ARIP BBC TEAM
3 GEDEK RANGGA G. LEGI
4 NN NN NN
LB M2 A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 MHENENG KAKA GLADIATOR
2 TAK DETAL MR AK SANCER SF
3 BLUETOATH MR ABI ZZ AF SF
4 NN NN NN
5 NN NN NN
KACER A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 ROLL BIS TOYO PLBC
2 BENDRAT HENKY LASKAR BC
3 ORIO MAS BENU PLBC
4 NN NN NN
LB BABY A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 PANCY SANDY WISNU SF
2 YANK REZA PSB BC
3 PUTRA KADIR LOTUS SF
4 NN NN NN
PLECI A
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 GEMBLER SIRKUS TEAM DT ANIV PCMI KEDIRI
2 HANTU LAUT GUNDUL NN
3 SENOPATI CHOKIE PAJAJARAN TEAM
4 NN NN NN
BALIBU B
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 CENDOL DAWET ATEM BUJEL
2 CHELSEA NANDO GLADIATOR
3 ARTO SURO TATRA KDR TEAM
4 NN NN NN
CUCAK HIJAU B
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 HULK MR JONI KEDUNGWARU
2 SI UNYIL ADHI P GLADIATOR
3 BOOMERANG ODY MBLING ROYAL TEAM
4 NN NN NN
MURAI BATU B
JUARA NAMA BURUNG PEMILIK ALAMAT
1 ARJUNA MR. ARIF BBC TEAM
2 ALIGATOR MR ROFIK KKN BC
3 DORAYAKI MR S AJ SF
4 NN NN NN