Daftar Juara Baskara Ebod Jaya Rabu, 17 Oktober 2018

8
DAFTAR JUARA BASKARA EBOD JAYA
RABU, 17 OKTOBER 2018
LOVEBIRD BALIBU A BIO KROTO
1GARENGDAKOLBANJARAN
2AISYAHCEMPRENKPURWO SF
3CENTINIMR YUSUF LDLFANTASTIC TEAM
4AHOKRANDY 8SECRET SF
529YANTOPELANGI CITEREP
LOVEBIRD BALIBU B BIO KROTO
1PAPSANGGAALL STAR TEAM
2AHOKRANDY 8SECRET SF
LOVEBIRD TALENTA A BIO KROTO
1KEPOARKHANPELANGI CITEREP
2RADENCA UJIBBM
3BATIKADUNKBK BC
4   
LOVEBIRD BALIBU PROSPEK
1JONETIMR YUSUF LDLFANTASTIC TEAM
2GARENGDAKOLBANJARAN
3AISYAHCEMPRENKPURWO SF
428YANTO